MOIS DE LA PHOTO PARIS

W ramach MIESIĄCA FOTOGRAFII 2012 W PARYŻU,
Galeria Roi Doré zaprasza na wystawę

“Zaczarowana rzeczywistość”
POLSKA FOTOGRAFIA W PARYŻU I NA ŚWIECIE,
zakwalifikowaną przez Europejski Dom Fotografii (Maison Européenne de la Photographie, Paryż) 
od 1 listopada do 1 grudnia 2012 r. 

Wernisaż w czwartek 1 listopada od godz. 18:00 do 22:00
&
Wernisaż w sobotę 10 listopada od godz. 17:00 do 21:00  
Wystawa obejmuje wybór fotografii 13 artystów: 
Michał BATORY
Józef BURY
Roman CIEŚLEWICZ
Stasys EIDRIGEVICIUS
Filip FLATAU
Joanna FLATAU
Andrzej HALADUDA
Bogdan KONOPKA
Artur MAJKA
Gabriela MORAWETZ
Mieczysław MIETKO RUDEK
Leszek SZURKOWSKI
Krzysztof ZARĘBSKI

HTTP://WWW.MEP-FR.ORG/MOISDELAPHOTO2012/EN/EXPO.PHP?ID=78