MORE ABOUT LES

LESZEK SZURKOWSKI

Born in Poland in 1949.
Graduated from the Poznan Academy of Agriculture where he received a Master of Science in Forestry & Entomology.
Ph.D. (Photography & Multimedia) at the Fine Art Academy in Poznan, Poland.
Professor and Dean at the Academy of Humanities & Economics (AHE) – Graphic Arts Department, Lodz, Poland.
Photographer, graphic designer and digital illustrator. Specializing indigital image editing and print production.
Between 1965–2012 he had 55 solo exhibitions and participated in over 150 group shows in various
parts of the world as an exhibitor, lecturer and juror. His works have won many international awards
and have been published in numerous magazines such as Communication Arts Magazine, Graphis, Graphic Excellence USA,
Master of Photography, APA Awards Book and Photo District News.
His fine art works can be found in private and gallery collections in Europe, Japan, Canada and the United States.

Urodził się 1 stycznia 1949 roku w Poznaniu.
Ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczejw Poznaniu w 1973 roku. Doktorat i habilitacja w zakresie
fotografii i multimediów. Zajmuje się fotografią, grafiką użytkową, projektowaniem książek i fotoilustracją.
W latach 1992–2003 profesor wizytujący Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
W roku 2007 profesor wizytujący ASP we Wrocławiu. Obecnie profesor i dziekan na Wydziale Grafiki w Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej (AHE) w Łodzi. W 1982 zakłada w Kanadzie studio LES INC,
które prowadzi działalność w zakresie fotografii, multimediów oraz projektowania książek i wydawnictw.
Od 1964 roku uczestniczył w przeszło 150 krajowych i międzynarodowych wystawach zbiorowych.
W latach 1965–2012 zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych. Od 1972 roku członek ZPAF.
Prace drukowane między innymi w „Graphis Photo”, „Communication Arts Magazine”,
„Graphic Excellence USA”, „Studio Magazine”, „Masters of Photography”, „APA Awards Book”,
„How”, „Applied Arts” and „Photo District News”.